יג אדר התשע"ט (18.02.2019)


פייסבוק חבד בישראל אויטר חבד בישראל

נשים מעניינות יותר
על מה שלושת אלפי נשים יכולות לדבר במשך חמישה ימים רצופים?

"טל הבדולח" – טל התחייה
תהליך הטהרה המקובל מטומאת מת הוא באמצעות הזאה מ'מי חטאת' – מי מעיין שבהם מעורב אפר משריפת פרה אדומה. בלשון הזוהר מכונה התערובת הזו "שיורי טלא דבדולחא" – שאריות מטל הבדולח. 

קשה לזווגן כקריעת ים סוף
בני הזוג שונים במימדים הגלויים שלהם. הם איש ואשה השונים במהותם. הם לא אמורים לחשוב ולהרגיש את אותו הדבר. ההכרה במציאותם כשונה זהו חלק בלתי נפרד מפיתוחה של זוגיות נכונה. 

כתיבה לרבי
כל מה שרצית לדעת על הכתיבה לרבי באמצעות אגרות הקודש. לכניסה למדור

חבד בישראל
מחפש כתובת של בית חב"ד בעירך? גן חב"ד לילד באזורך? הגעת למקום הנכון! השתמש במנוע החיפוש של חב"ד בישראל

מאגר עצום על חגי ישראל
מאמרים, סיפורים, הלכות, שיעורים ועוד, מסודרים לפי חגי ומועדי ישראל - לכניסה למדור

מאות ניגונים להאזנה
בואו להינות ממאות ניגוני חב"ד, המבוצעים בידי מגוון תזמורות וזמרים. לכניסה למדור

אנציקלופדיה חב"דית
בואו להרחיב את ידיעותיכם על חסידות חב"ד, ערכים בחסידות, ניגוני חב"ד, ועוד אלפי ערכים נוספים באנציקלופדיה החב"דית. לכניסה

חת"ת רמב"ם
הצטרפו ללומדי השיעורים היומיים בחומש, תהלים ותניא, וכן בשיעור יומי ברמב"ם. לכניסה למדור


» הרבי מלובביץ'

» גאולה ומשיח

» חב"ד בעולם

» חב"ד בישראל

» מדור התוכן

» השיעורים היומיים

» לוח שנה עברי

» זמני הדלקת נרות

» ניגוני חב"ד

» חדשות חב"ד

» וידאו

» מגזין

» פרשת השבוע

» חגי ומועדי ישראל

» המדור לילדים

» אנציקלופדיה חב"דית

» אודותנו

» חב"ד באינטרנט
עם ישראל הזית
חז"ל אומרים כי עם ישראל משול לזית. כשם שהזית מפיק שמן לאחר שכותשים אותו – כך גם נשמות ישראל מאירות כשמן בוער על-ידי הצער שעברו בגלות. זו בעצם כל המטרה שהקדוש-ברוך-הוא הביא עלינו צער – כדי לזכך את נשמותינו ולהביא לכך שיבקע מהן אור רוחני גדול, שיתגבר על חשכת הגלות ויביא את הגאולה השלמה.חבד » גאולה ומשיח » להאיר
|
שתפו:  


החידושים בתחום הצומח
פירות ענק, חקלאות קלה, צמיחה מהירה, ענפים אכילים, אילנות-סרק טעונים פירות, ותנובה של תוצרים מוגמרים
תהליכי לידה בזמן הגאולה
כשם שהיום נמשך היריון במשך תשעה חודשים, כך גם לעתיד לבוא יהיה ההיריון בסימן תשע: הוא יימשך תשע שעות
הקרבנות עתידים להתבטל?
קרבנות שבאים לכפרה – נחדל להקריב, משום שלא נחטא ולא נזדקק לכפרה. אך קרבן תודה נמשיך להקריב
מטרה חדשה בהקרבת קרבנות
בבתי-המקדש הקודמים סימלו הקרבנות התנתקות מהרע והיכללות בטוב האלוקי. בזמן הבית השלישי לא תהיה בעולם מציאות של רע, והקרבת הקרבנות תבטא התעלות ממדרגה למדרגה בתוך תחומי הקדושה
מקריבים קרבנות גם היום
האדם נדרש לקחת את ה'בהמה' שבקרבו, את הנפש הבהמית שמחוברת להנאות גשמיות, לדאוג שלא יהיו בה 'מומים' – מחשבות, דיבורים ומעשים פגומים, ו'להקריב' – לקרב אותה לקדוש-ברוך-הוא
נרות המקדש ונשמות ישראל
הדלקת הנרות חופפת תמיד להקטרת הקטורת – להדגיש כי ההתקשרות הייחודית שנוצרת על-ידי הקטורת בין היהודי לבין הקדוש-ברוך-הוא צריכה להאיר ולהקרין גם על הסביבה
כיצד מקטירים קטורת בלב
הקטורת מסמלת לא רק התקרבות אל הקדוש-ברוך-הוא אלא ממש התקשרות עמו. תמצית הכוונה של הפיכת הלב למקדש
בגדי כהונה לישראלים
ביחס לכלל הדורות של עם ישראל, נחשב דורנו לדור "שולי המעיל", ותפקידנו הוא לקשט את השוליים הללו בפעמונים: לעסוק בקירוב יהודים לאביהם שבשמים עם הרבה רעש וצלצולים
כלאיים ושעטנז בעידן הגאולה
כלאיים בחי ובצומח יישארו אסורים לנצח, משום שנוכחותם כמו קוראת תיגר על מעשה הבריאה. אך את הכלאיים בדומם – שעטנז – יש צד להתיר
'גבורת הבשר' ו'חסד החלב' עולים יחד?
כאשר יהיה ניכר שכל מה שקיים בעולם משרת מטרה אחת – גילוי כבודו של הקדוש-ברוך-הוא – לא תהיה סיבה למנוע חיבור של בשר וחלב
מחיית עמלק היום, ולאחר שייכחד
ישנה מצווה בתורה למחוק מהעולם את העם העמלקי, כמו שנאמר "תמחה את זכר עמלק". כיום אין אנו יודעים מי מגיע מזרע עמלק. ישנה גם דעה כי זו מצווה שמוטלת רק על מי שהוא מלך ישראל. ולכן לפועל, מי שימלא את המצווה בשלמות יהיה מלך המשיח. 
כמה זמן ימתינו בין אכילת שור הבר לשתיית חלב?
לדעת רבנו בחיי: "באותו הזמן... יהיה איסור בשר בחלב בטל!"
למה ייכחד עמלק?
לעמלק לא תהיה בגאולה אפשרות קיום, משום שאז לא תישאר בעולם מציאות של טומאה, והאנרגיה המקיימת את עמלק היא כזו, שללא טומאה אין לה דרך לשרוד
ההכנה לגאולה – זהירות מאבק עבודה-זרה
אנו צריכים לנהוג בגאווה יהודית אמיתית ולהתרחק מכל סממן של עבודה זרה. של עשייה שאין לה מטרה מוצהרת של מילוי הרצון האלוקי
האם וכיצד ייטהרו הממזרים בגאולה
משפחה שנתערבה בעם ישראל ויש למישהו מידע על היותם צאצאי ממזרים – אסור לו לחשוף את המידע. כי גם המשיח ישאיר אותם טהורים ומותרים בנישואין
מצוות מבלי להצטוות
לעתיד לבוא, בתקופה מתקדמת בגאולה, נרגיש ממש את היותנו חלק בלתי נפרד מהקדוש-ברוך-הוא. לכן לא יהיה מקום לצוות עלינו ציוויים. אנחנו נהיה חלק ממי שמצווה את הכול, ונקיים את המצוות כמו אינסטינקטים טבעיים, ולא כמילוי פקודות שניתנו לנו מגבוה. 
שייבנה בית-המקדש – היום!
בכל יום אנו מבקשים כמה וכמה פעמים על בניית בית-המקדש. אולם מעבר לתפילות, מוטל עלינו גם לבנות בפועל בית-מקדש. אין הכוונה לעלות להר הבית ולבנות בית-מקדש ביוזמה עצמאית, משום שעל כך כאמור צריך לנצח המשיח בכבודו ובעצמו. הכוונה היא למשמעות אחרת של המקדש, אותה אכן בידינו 'לבנות'.
החזיר ושאר בעלי-החיים הטמאים
לעתיד לבוא ישתנה טבען של כל הבהמות והחיות הטמאות. כולן תהיינה מעלות גרה ומפריסות פרסה וממילא הן תהיינה מותרות באכילה
כיבוד הורים בתחיית המתים
בעת תחיית-המתים, יקום כל אחד בגיל בו נפטר. במקרה שאב נפטר בגיל צעיר ובנו נפטר בגיל מבוגר, תהיה בזמן התחייה חובה על האב לכבד את בנו מדין "מפני שיבה תקום"
הנישואין בתקופת הגאולה
אלמנה שלא נישאה בשנית, ובעלה קם לתחייה – האם נדרש מהם להינשא מחדש? – תלוי באופי התחייה
הגאולה – שלימות הנישואין
כל חתונה יהודית כשרה מזרזת וממהרת את הגאולה, משום שהגאולה עצמה משולה לנישואין – של הקדוש-ברוך-הוא ועם ישראל
השעבוד המוחלט אל הבורא
בגאולה השלמה נהיה כל עם ישראל עם מחשבות טהורות ונקיות, מתוך דבקות מופלאה בבורא, וכולנו בוודאי נהיה ראויים להניח את זוגות התפילין הנוספות.
הגאולה – בבת אחת או בהדרגתיות?
הגאולה גם תגיע ממקור אלוקי נעלה וגם תתרחש בפועל במהירות רבה, בקצב התואם לרחמיו של אבינו שבשמים עלינו
המצוות והגאולה
עלינו לקחת ברצינות רבה את האפשרות כי דווקא המעשה הטוב הקטן שמזדמן כרגע לפנינו – הוא זה שבקיומו תבוא הגאולה כאן ועכשיו!
הגאולה כפדיון הבן
מכיוון שכולנו נחשבים כבנים בכורים לקדוש-ברוך-הוא – מצווה עליו כביכול לפדות אותנו. כלומר, לגאול אותנו מן הגלות אל הגאולה האמיתית והשלמה
שבועת הגאולה
הקדוש-ברוך-הוא נשבע לנו כי יוציאנו מהגלות. עלינו ללחוץ ולתבוע מהקדוש-ברוך-הוא מבלי להרפות כי יקיים כבר את שבועתו ויביא לנו את הגאולה השלמה
דרמה שהייתה ודרמה שתהיה
לכולנו מצפה הנאה מושלמת מאורם העתידי הכביר של השמש והירח. כל תוספת מצדנו בקיום התורה והמצוות – תגרום לכך שההנאה הזו תבוא לנו רגע אחד קודם
שייבנה בית-המקדש – היום!
בכל יום אנו מבקשים כמה וכמה פעמים על בניית בית-המקדש. אולם מעבר לתפילות, מוטל עלינו גם לבנות בפועל בית-מקדש. אין הכוונה לעלות להר הבית ולבנות בית-מקדש ביוזמה עצמאית, משום שעל כך כאמור צריך לנצח המשיח בכבודו ובעצמו. הכוונה היא למשמעות אחרת של המקדש, אותה אכן בידינו 'לבנות'.
סוכה מלווייתן
"עתיד הקדוש-ברוך-הוא לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לוויתן". ולאו דווקא בחג הסוכות
התפילה לגאולה
כאשר יתאפשר לנו לעמוד בפועל בבית-המקדש השלישי, יידרש מכל מי שמסוגל להגיע – להתפלל בתוככי בית-המקדש. חידוש נוסף באותם ימים יהיה בתפילת העמידה: היא תיאמר בקול רם
1   2   3   4   5   6   7   8   9  


אתר הבית של חב"ד בישראל | נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק | טלפון: 072-2492667 | דואר אלקטרוני: admin@chabad.co.il

חבד ירושלים
חבד תל אביב
חבד חיפה
חב"ד ראשון לציון
חב"ד פתח תקוה
חב"ד אשדוד
חבד נתניה
חבד באר שבע
חבד חולון
חב"ד בני ברק
תפילין
צדקה
שיעורי תורה
ספרי יהדות
מזוזות
זמני הדלקת נרות שבת
כשרות
טהרת המשפחה
חינוך יהודי
אהבת ישראל
חבד בעולם
חבד ניו יורק
חבד צרפת
חב"ד הודו
חבד תאילנד
חבד סין
חבד לונדון
חב"ד טורקיה
חבד יוון
חבד ברצלונה
הרבי מלובביץ'
וידאו מהרבי מליובאוויטש
אגרות קודש
תמונות של הרבי
הרבי מלך המשיח
מופתים הרבי מחב"ד
מפגשים עם הרבי מחבד
נבואות הרבי
הרבי והבבא סאלי
הנביא מקראון הייטס
ימות המשיח
בית המקדש
גאולה ומשיח
פסק דין: הרבי מלך המשיח
אליהו הנביא
תחיית המתים
סיפורי משיח וגאולה
הגאולה בעולם שלנו
משיח באקדמיה
זמן הגאולה
RSS
Facebook
Twitter