יז תמוז התש"פ (09.07.2020)


פייסבוק חבד בישראל אויטר חבד בישראל

נשים מעניינות יותר
על מה שלושת אלפי נשים יכולות לדבר במשך חמישה ימים רצופים?

"טל הבדולח" – טל התחייה
תהליך הטהרה המקובל מטומאת מת הוא באמצעות הזאה מ'מי חטאת' – מי מעיין שבהם מעורב אפר משריפת פרה אדומה. בלשון הזוהר מכונה התערובת הזו "שיורי טלא דבדולחא" – שאריות מטל הבדולח. 

קשה לזווגן כקריעת ים סוף
בני הזוג שונים במימדים הגלויים שלהם. הם איש ואשה השונים במהותם. הם לא אמורים לחשוב ולהרגיש את אותו הדבר. ההכרה במציאותם כשונה זהו חלק בלתי נפרד מפיתוחה של זוגיות נכונה. 

כתיבה לרבי
כל מה שרצית לדעת על הכתיבה לרבי באמצעות אגרות הקודש. לכניסה למדור

חבד בישראל
מחפש כתובת של בית חב"ד בעירך? גן חב"ד לילד באזורך? הגעת למקום הנכון! השתמש במנוע החיפוש של חב"ד בישראל

מאגר עצום על חגי ישראל
מאמרים, סיפורים, הלכות, שיעורים ועוד, מסודרים לפי חגי ומועדי ישראל - לכניסה למדור

מאות ניגונים להאזנה
בואו להינות ממאות ניגוני חב"ד, המבוצעים בידי מגוון תזמורות וזמרים. לכניסה למדור

אנציקלופדיה חב"דית
בואו להרחיב את ידיעותיכם על חסידות חב"ד, ערכים בחסידות, ניגוני חב"ד, ועוד אלפי ערכים נוספים באנציקלופדיה החב"דית. לכניסה

חת"ת רמב"ם
הצטרפו ללומדי השיעורים היומיים בחומש, תהלים ותניא, וכן בשיעור יומי ברמב"ם. לכניסה למדור


» הרבי מלובביץ'

» גאולה ומשיח

» חב"ד בעולם

» חב"ד בישראל

» מדור התוכן

» השיעורים היומיים

» לוח שנה עברי

» זמני הדלקת נרות

» ניגוני חב"ד

» חדשות חב"ד

» וידאו

» מגזין

» פרשת השבוע

» חגי ומועדי ישראל

» המדור לילדים

» אנציקלופדיה חב"דית

» אודותנו

» חב"ד באינטרנט
הפלא יתגלה
אות אחת בלבד מבדילה בין "גולה" ו"גאולה" – 'א'. שם האות 'א' הוא – 'אלף', וכאשר הופכים את סדר האותיות של 'אלף' מקבלים 'פלא'. זהו אכן אחד החידושים המהותיים של הגאולה על הגולה: בגאולה יתגלה הרובד המופלא ביותר בתורה ודרכו תיחשף מהותה ועצמותה של הנוכחות האלוקית בבריאה.|
שתפו:  
חבד » פרשת השבוע » פרשות נוספות » ספר ויקרא » פרשת ויקרא


כשה' בעצמו קורא...
"ויקרא אל משה", לשון חיבה - חיבה יתירה ומיוחדת, שהרי בלאו הכי, מובן ופשוט גודל החיבה של ה' למשה. ורק על ידי קריאת חיבה זו נמשכת הארה והשפעה למשה, המסייעת בעדו לעלות ולבוא אל אהל מועד. 

ל אדר התשע"א (06.03.2011)

"ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר". קריאה קדמה לדיבור. ומי קרא?.... הקב"ה!.. "אמר הקב"ה: אני הוא הקורא ואני הוא המדבר". ("קלא דמלכא ולא על ידי שליחא אחרא"). קריאה מאוהל מועד שבמשכן, שההמשכה בו היתה מבחינת "אנכי" שלמעלה גם מ"קוצו של יו"ד" שבשם "הוי'" - "אנכי מי שאנכי".  

קריאה זו היא על ידי משה דוקא, שעליו נאמר "אנכי עומד בין ה' וביניכם". שלא כמו אברהם, "ויקרא מלאך ה' אל אברהם" - המלאך קורא והדבור מדבר. שבאברהם היתה המשכת שם הוי' על ידי שם אלוקים, לכן היתה המשכה זו על ידי מלאך. ואף שמלאך הוא שליח, ושלוחו של אדם העליון כמותו, ועד שהמלאך עצמו אומר: "אני הוי'" כמדבר בעדו, מכל מקום הרי הוא מציאות בפני עצמו. מה שאין כן משה, שהיתה בו המשכת שם הוי' בלי ממוצעים.

"אני הוא הקורא אני הוא המדבר" "אני" - הוא עצמותו ומהותו ית' שלמעלה משמות. שההמשכה למשה היא לא רק משם הוי', אלא המשכת העצמות שלמעלה משמות. והמשכה זו למטה למשה כפי שהוא בעולם הזה הגשמי, היא המשכה באופן של קריאה, עד שקבלת ההמשכה היא בשלימות.

"ויקרא אל משה", לשון חיבה - חיבה יתירה ומיוחדת, שהרי בלאו הכי, מובן ופשוט גודל החיבה של ה' למשה. ורק על ידי קריאת חיבה זו נמשכת הארה והשפעה למשה, המסייעת בעדו לעלות ולבוא אל אהל מועד. 

קריאה זו דומה לקריאת המלאכים זה לזה - "וקרא זה אל זה ואמר: קדוש קדוש קדוש"... שעל פי תרגום יונתן: "ומקבלין דין מן דין, ואמרין קדיש"... המלאכים מגיעים לכלות הנפש לאור אין סוף ברוך הוא, ואז הם "יוצאים בשיר" באמירת: "קדוש קדוש קדוש"...

כלות הנפש של מיכאל הוא באהבה, וגבריאל ביראה, ורפאל ברחמים. כל אחד מהם יכול לומר "קדוש" רק פעם אחת, אך על ידי הקריאה זה לזה - "וקרא זה אל זה" - כשמיכאל אומר "קדוש" הוא קורא לגבריאל, וכן גבריאל קורא למיכאל וכו' - הם מקבלים זה מזה וממשיכים מזה לזה ומשפיעים זה על זה. עד ששלוש המדרגות: "חסד", "גבורה" ו"תפארת" מתכללים זה בזה. ואז כל אחד מהם יכול לומר שלוש פעמים "קדוש".  

עבודה משותפת אפילו בשנים מתוך אהבה ואחדות מכפילה את כוחה - "טובים השנים מן האחד", ולמעלה מזה, "והחוט המשולש לא במהרה יינתק"... וכמו כל קריאה שיש בה המשכה וברכה, [דוגמת" ויקרא האדם שמות", וכמו "כה תברכו את בני ישראל", "ויקרא אלוקים לאור יום", "קרא לשמש ויזרח אור"], כך "ויקרא אל משה" - המשיך הארה אל משה, השפיע עליו ונתן לו כח להיכנס לאהל מועד.

"והחי יתן אל לבו", אם בנוגע לדיבור ה' עם משה הנבחר מכל האדם, שה' מדבר עמו פנים אל פנים, ושכינה מדברת מגרונו, קדמה קריאה לדיבור... ואם מלאכי השרת ש"כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים", וכל חפצם וישעם לעשות רצון קונם מתוך יראת שמים אמיתית, וכששרים ומברכים ומשבחים את ה' המלך הגדול הגבור והנורא, הם קוראים זה לזה, ומקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה, ונותנים באהבה רשות זה לזה... על אחת כמה וכמה בנוגע לכל אחד מישראל. [ולהעיר, ש"נשמות" הם למעלה מ"מלאכים", ובמיוחד "נשמות בגופים", שזהו שלימות "אדם" - "אדם, מלשון אדמה לעליון"].

צריכים להקדים "קריאה" - לשון חיבה, כאשר מדברים זה עם זה. וגם כשצריכים לדבר דברים קשים לקיים את הציווי "הוכח תוכיח את עמיתיך", יש להקדים קריאה ולשון חיבה. ואף את דברי התוכחה צריך לומר בנחת ובלשון רכה. כי גם כשצריך להיות עניין של דחייה, יש לעשותה ביד שמאל - יד כהה, באופן של חלישות.  "לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת", ויש להקדים את ה"ימין מקרבת".      

עוד לימוד יש משם הפרשה: "ויקרא". שכמו שה' קורא למשה, כך הקב"ה בעצמו קורא לכל אחד ואחד מישראל בשוה, שהרי שם שמים שגור בפי כל, ואפילו תינוקות יודעים שיש שם אלוקה מצוי. עצמות ומהות (הקב"ה), שלא נרמז בשום אות וקוץ,  פונה אלינו בקריאה של חיבה בכל רגע ובכל מצב, ללכת מחיל אל חיל. והקב"ה פונה אפילו לצדיק גמור עובד ה' ביראה ואהבה בתענוגים, וקורא לו להוסיף ולהתעלות לדרגה נעלית יותר בעבודת ה', עד לשלימות העבודה בבחינת כלות הנפש... וביחד עם הקריאה הוא גם נותן כח לכל אחד מישראל למלא ציווי זה. עד שאפשר לראות זאת בגלוי ולא באופן של "קול דממה דקה".

במיוחד שבכל אחד יש מבחינת משה, בחינת הדעת הממשיך את בחינת יחוד אור אין סוף למטה, עד שהוא שורה ומתגלה בנפש האדם. כך שכל אחד הוא בחינת "אהל מועד". "מועד" מלשון "ונועדתי" - שהנפש מתעלה ומתקשרת בה' בקשר אמיץ וחזק, ויודעת את ה', ומבינה שהוא חיי החיים ואין עוד מלבדו. 

"ויקרא אל משה" - האל"ף ב"ויקרא" זעירא. אלף אותיות פלא, שלמעלה מההשגה, כי הוא בכתר (=הרצון העליון), שהוא המקור לסדר ההשתלשלות, אך מובדל ומופלא ממנו. (אף שכל סדר ההשתלשלות כלול בכתר). וגם מלשון "אאלפך חכמה" שהוא מקור החכמה. ואמנם ההמשכה לאהל מועד היתה המשכה נעלית ביותר, נמשכה א' רבתי דאדם שלמעלה מכל מדידה והגבלה לא' הזעירא שבויקרא נמשכה הא' מבחינת "אנכי ה' אלוקיך", "אנכי מי שאנכי", וזהו הקשר של א' זעירא עם א' רבתי דוקא, שבמשה למטה בבחינת זעירא נמשך בחינת א' רבתי שלמעלה מכל העניינים, עד לעצמותו ומהותו ית'.

מכיון שההמשכה היתה רק על ידי אתערותא דלעילא (התעוררות מלמעלה) בלבד, בלי אתערותא דלתתא (התעוררות מלמטה) - המשכתה היא באותיות זעירות. [שלא כמו במתן תורה, שאז היתה התעוררות מלמטה על ידי העבודה של "שבעה שבועות תספור לך"].  ואמנם ל"אלף" מאותיות רברבן, שהיא מבחינת הכתר כמו שהוא במהותו ועצמותו, לשם משה לא יכול להגיע. אבל לאל"ף מהאותיות הזעירות, להארה מהכתר שנמשכה למטה על ידי צמצום - יכול משה לבוא. לאחר קריאת ה' למשה בחיבה, נמשכה הארה והשפעה על ידי צמצום, והיא סייעה למשה לבוא אל אהל מועד "אשר שכן עליו הענן".

לעתיד לבוא יומשך בחינת "אנכי" באותיות ובגילוי. לכן בדברי הימים "אדם" באלף רבתי. שאדם הראשון קודם החטא היה במדרגה גבוהה ונעלית מאד. מדרגה זו שייכת למשיח, שבימיו יומשך בחינת "אנכי" בגילוי ובאותיות. אדם - ראשי תיבות: אדם דוד משיח. ג' בחינות אלו יהיו לעתיד לבוא בשלימותן ובאופן של מאד (אותיות אדם). באופן שלמעלה ממדידה והגבלה - "יעלה הפורץ לפנינו", יבוא המשיח שיפרוץ את כל המדידות וההגבלות. וזהו שכתוב: "הנה ישכיל עבדי וגבה ונישא מאד".שם:
כותרת:
תגובה:
כתוב את המספר לאימות:


אתר הבית של חב"ד בישראל | נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק | טלפון: 072-2492667 | דואר אלקטרוני: admin@chabad.co.il

חבד ירושלים
חבד תל אביב
חבד חיפה
חב"ד ראשון לציון
חב"ד פתח תקוה
חב"ד אשדוד
חבד נתניה
חבד באר שבע
חבד חולון
חב"ד בני ברק
תפילין
צדקה
שיעורי תורה
ספרי יהדות
מזוזות
זמני הדלקת נרות שבת
כשרות
טהרת המשפחה
חינוך יהודי
אהבת ישראל
חבד בעולם
חבד ניו יורק
חבד צרפת
חב"ד הודו
חבד תאילנד
חבד סין
חבד לונדון
חב"ד טורקיה
חבד יוון
חבד ברצלונה
הרבי מלובביץ'
וידאו מהרבי מליובאוויטש
אגרות קודש
תמונות של הרבי
הרבי מלך המשיח
מופתים הרבי מחב"ד
מפגשים עם הרבי מחבד
נבואות הרבי
הרבי והבבא סאלי
הנביא מקראון הייטס
ימות המשיח
בית המקדש
גאולה ומשיח
פסק דין: הרבי מלך המשיח
אליהו הנביא
תחיית המתים
סיפורי משיח וגאולה
הגאולה בעולם שלנו
משיח באקדמיה
זמן הגאולה
RSS
Facebook
Twitter