יב תמוז התש"פ (04.07.2020)


פייסבוק חבד בישראל אויטר חבד בישראל

נשים מעניינות יותר
על מה שלושת אלפי נשים יכולות לדבר במשך חמישה ימים רצופים?

"טל הבדולח" – טל התחייה
תהליך הטהרה המקובל מטומאת מת הוא באמצעות הזאה מ'מי חטאת' – מי מעיין שבהם מעורב אפר משריפת פרה אדומה. בלשון הזוהר מכונה התערובת הזו "שיורי טלא דבדולחא" – שאריות מטל הבדולח. 

קשה לזווגן כקריעת ים סוף
בני הזוג שונים במימדים הגלויים שלהם. הם איש ואשה השונים במהותם. הם לא אמורים לחשוב ולהרגיש את אותו הדבר. ההכרה במציאותם כשונה זהו חלק בלתי נפרד מפיתוחה של זוגיות נכונה. 

כתיבה לרבי
כל מה שרצית לדעת על הכתיבה לרבי באמצעות אגרות הקודש. לכניסה למדור

חבד בישראל
מחפש כתובת של בית חב"ד בעירך? גן חב"ד לילד באזורך? הגעת למקום הנכון! השתמש במנוע החיפוש של חב"ד בישראל

מאגר עצום על חגי ישראל
מאמרים, סיפורים, הלכות, שיעורים ועוד, מסודרים לפי חגי ומועדי ישראל - לכניסה למדור

מאות ניגונים להאזנה
בואו להינות ממאות ניגוני חב"ד, המבוצעים בידי מגוון תזמורות וזמרים. לכניסה למדור

אנציקלופדיה חב"דית
בואו להרחיב את ידיעותיכם על חסידות חב"ד, ערכים בחסידות, ניגוני חב"ד, ועוד אלפי ערכים נוספים באנציקלופדיה החב"דית. לכניסה

חת"ת רמב"ם
הצטרפו ללומדי השיעורים היומיים בחומש, תהלים ותניא, וכן בשיעור יומי ברמב"ם. לכניסה למדור


» הרבי מלובביץ'

» גאולה ומשיח

» חב"ד בעולם

» חב"ד בישראל

» מדור התוכן

» השיעורים היומיים

» לוח שנה עברי

» זמני הדלקת נרות

» ניגוני חב"ד

» חדשות חב"ד

» וידאו

» מגזין

» פרשת השבוע

» חגי ומועדי ישראל

» המדור לילדים

» אנציקלופדיה חב"דית

» אודותנו

» חב"ד באינטרנט
הפלא יתגלה
אות אחת בלבד מבדילה בין "גולה" ו"גאולה" – 'א'. שם האות 'א' הוא – 'אלף', וכאשר הופכים את סדר האותיות של 'אלף' מקבלים 'פלא'. זהו אכן אחד החידושים המהותיים של הגאולה על הגולה: בגאולה יתגלה הרובד המופלא ביותר בתורה ודרכו תיחשף מהותה ועצמותה של הנוכחות האלוקית בבריאה.|
שתפו:  
חבד » גאולה ומשיח » סיפורים


מתנה למלך המשיח
לאחר חיפושים רבים ימצאו המלכים יהודי רשע אחד, אחד ובודד, שלבו כלב האבן ועורפו כברזל אשר אין לו שיג ושיח עם ישראל ולא עם מלך המשיח - הם ימצאו את המלשין אותו אתם מבקשים כעת לקלל, ומיד יושיבוהו המלכים על כרכרה מפוארת, ישימו כתר מלכות על ראשו ומסביבו יניחו את כל כתריהם וישגרוהו בכבוד גדול למלך המשיח כפי הכתוב "יובילו שי למורא".

דברי שלום ע' קנ"ד-ו' רבנו הקדוש משינווא
ח תמוז התש"ע (20.06.2010)

באחד היישובים היהודיים התגורר איש בליעל ורשע שהיה מוסר ומלשין על אחיו היהודים למלכות. בעיקר אהב להלשין ולהציק לגדולי ישראל וצדיקי הדור. כמעט תמיד לא היה בסיס להלשנותיו ופעמים רבות כמעט והביא אסונות על יהודים.

נמנו תלמידי החכמים וגמרו כי על פי דין תורה, איש זה חייב מיתה.

התפללו אפוא צדיקי הדור למותו של המלשין, אך תפילותיהם לא נתקבלו, והאיש המשיך בהלשנותיו המרושעות. אותם צדיקים הרגישו כי הצדיק רבי זאב וואלף מזבאריז מגן על המלשין ומעתיר בעדו בתפילותיו שכל רע לא יאונה לו.

יצאו אפוא הצדיקים לזבאריז לביתו של רבי זאב כדי לדבר על לבו שיסיר את חסותו מאותו רשע.

היה זה יום שישי, בעת שהצדיקים הגיעו למעונו של הצדיק מזבאריז. מפאת כבודם קיבל אותם הרבי כבר באותו יום. הללו סיפרו לו על הצקותיו והלשנותיו של אותו 'מוסר', וכמה עגמת נפש הוא גורם לצדיקי הדור.
- "פשפשנו ומצאנו" - הוסיפו - "כי מזרעו של אותו רשע לא ייצאו צדיקים עד סוף כל הדורות, ומשום כך אין כל מניעה להתפלל למותו; אלא שכל תפילותינו לא יועילו מפני חוט החסד שמושך עליו הרבי".

הקשיב רבי זאב לטענותיהם בתשומת לב ושקע בהרהוריו. לבסוף קם ממקומו ואמר בבת-שחוק:

- "ענין כזה של קללת איש יהודי, מה לי למהר לעשותה, וכי זוהי ההכנה המתאימה לערב שבת קודש? - לו שמעתם בקולי, חדלו לכם כעת מהעבודה הזאת, ותשהו עמי במחיצתי ביום השבת, ולאחר מכן נראה מה לעשות".

בלית ברירה נשארו הצדיקים בבית של הרבי, ושבתו בו את שבתם.

בליל שבת קודש, בעת עריכת השולחן הזכירו הללו שוב את עניינם אך הרבי לא השיב. הדבר חזר ונשנה גם למחרת, בעת סעודת שבת, אך שוב הרבי שתק ולא השיב. כן חזר הדבר גם בסעודה שלישית - והרבי בשלו.
ביום ראשון בבוקר, נכנסו שוב הצדיקים לחדרו של הרבי ושטחו לפניו את עניינם:

- "רבנו, עתה מבקשים אנו כי יאות להפצרותינו, ועל ידי כך יתקדש שם שמים ברבים, כפי הנאמר 'שומר ה' את כל אוהביו' על ידי ש'ואת כל הרשעים ישמיד'".

פניו של רבי זאב האירו באור יקרות, וכשבת שחוק קלה נסוכה על שפתיו, נענה ואמר:

- "הסכיתו ושמעו, חבריא קדישא; על היום שבו יופיע מלך המשיח ויגאל את ישראל אומר דוד מלכא משיחא בתהלים, שכל המלכים "יובילו שי למורא" - מתנה יתנו מלכי העולם למשיח צדקנו; אהה, איזו מתנה כבר יכולים הם לתת לו?"

שתקו הנוכחים והמתינו למוצא פי הצדיק.

"אם אינכם יודעים, זאב יאמר לכם אפוא את התשובה" - נענה הרבי.

* * *

בטרם יבא המשיח - פתח הצדיק בדבריו - יהיו אחינו בני ישראל טרודים בפרנסתם עד למעלה מראש. סוחר הבדים יעמוד בחנותו וימדוד אמות בד; בעל בית המרזח יעמוד מאחרי הדלפק וימזוג 'משקה' לדורשים.

בעיצומה של המלאכה יישמע לפתע מן הרחוב קול רעש גדול. יתפלא הסוחר וישאל את הלקוח 'אולי יודע אתה מה פשר קול הכרעש שנשמע כעת?' - ימשוך הלקוח בכתפיו, 'אינני יודע, זה עתה בא אני מבחוץ ומאומה לא התרחש'.

בין כה וכה יגבר וייתחזק קול הרעש והקונה ייצא אל מחוץ לבית המרזח וימצא המון יהודים, אנשים נשים וטף, תלמידי חכמים ופשוטי עם, וכולם רצים אצים בחפזון. ישאל השואל בבהלה:

- "חכו רגע, מה קרה?"

- "מה, אינך יודע? - יענו לו תוך כדי מרוצה - הרי משיח בא!"

- "ולאן מועדות פניכם?" - מוסיף הוא ומקשה.

- "רצים אנו לבית הכנסת ולבית המדרש לחטוף עוד תפילה, לומר עוד פרק תהילים, לשנן עוד דף גמרא, שכן חשים אנו כי עירומים אנחנו מן המצוות וזו הדרך היחידה להתקרב לקדושה, ואין מלך המשיח מתחשב לא בכסף ולא בזהב, רק בקדושה ובטהרה.

מיד יצטרף אליהם השואל וירוץ יחד איתם אל בית המדרש.

בין כה וכה עומד לו המוזג בבית-המרזח ומחכה לשובו של הלקוח שיקבל את אשר הזמין.

לפתע מנסרת בחלל קול תקיעת שופר רמה, והמוזג קופץ ממקומו ויוצא החוצה לראות מה קורה. משנודע לו כי משיח הגיע, הוא ממהר להצטרף להמוני היהודים שרצים בכל כחם לבית התפילה.

באותה שעה עומדים המוני בית ישראל בבית-הכנסת ושופכים נפשם בתפילה ובבכיה לשוב בתשובה.

לפתע יבא ענן גדול, והוא יבחר לו מספר יחידי סגולה ויקחם עמו, ובת קול תצא ותכריז על כל יהודי שזכה לשוב בתשובה שלמה כי הוא נבחר להכנס במחיצתו של מלך המשיח.

הנותרים בחוץ ירימו את קולם בבכיה גדולה ויזעקו במר ליבם: "רבונו של עולם! ומה יהיה אתנו? וכי לנצח נשאר בגלות?...

ליבם יקרע בתשובה ובחרטה עד שהענן יבוא בשנית וילקט יהודים נוספים, מאלה שזכו לשוב באמת בתשובה שלמה; ושוב יבכו שאר האנשים ויתחננו בקול נהי, בכי ומספד עד כי יבוא הענן בשלישית וילקט מהנותרים את אלו שזכו להגיע באמת ובתמים למדרגת התשובה. כך יחזור הענן שוב ושוב עד שילקט ויקבץ את כל עדת ישראל - וכל זאת לאחר ששבו בתשובה אמיתית.

כשעמי העולם ישמעו את קול שופרו של משיח, יפול עליהם פחד נורא, וכולם יפחדו שמא יבוא מלך המשיח לנקום בהם על כל הצרות שהציקו לעם ישראל במשך כל שנות הגלות.

יתכנסו אפוא כל מלכי העולם כדי לטכס עצה כיצד להנצל מכעסו של מלך המשיח. החכמים שבאומות יביעו את דעתם, זה בכה, וזה בכה. זה אומר נשחדו בהון רב, והשני אומר נשגר לו אבנים טובות ומרגליות; זה מציע לתת לו חבל ארץ, ואחר מציע להשתחוות לפניו.

ברגע מסויים יעמוד הפקח שבהם על רגליו ויאמר: "דעו שכל דבריכם דברי הבל הם, שכן מלך המשיח אינו זקוק למתנותיכם משום שבכוחו לעשות איתנו מלחמה ולמגר אותנו ברגע אחד, וליטול את כל ההון שצברנו והאדמות שחרשנו באין מפריע. כל המתנות שבעולם אינן חשובות בעיניו! אך זאת עצתי, לשלוח לו את היקר בעיניו מכל; הבה נשלח לו איש יהודי במתנה! נושיב אותו בכרכרה מפוארת, נשים כתר על ראשו וכל המלכים יתלו את כתריהם סביבו; כך נראה ונוכיח למשיח כי נכנענו לפניו, ומי יודע אולי יתפייס בזאת"...

דברי החכם ייכנסו ללבותיהם של המלכים, ומיד ישלחו לחפש אחר יהודי כדי לשגרו למשיח כמתנה. אך דא עקא, שבאותה שעה לא יימצא אפילו יהודי אחד, שכן כולם חזרו בתשובה זה מכבר והענן נשא אותם אל מלך המשיח, ומי השוטה להשאר בארץ העמים?!

ממשיך הצדיק רבי זאב לספר ולתאר:

לאחר חיפושים רבים ימצאו המלכים יהודי רשע אחד, אחד ובודד, שלבו כלב האבן ועורפו כברזל אשר אין לו שיג ושיח עם ישראל ולא עם מלך המשיח - הם ימצאו את המלשין אותו אתם מבקשים כעת לקלל, ומיד יושיבוהו המלכים על כרכרה מפוארת, ישימו כתר מלכות על ראשו ומסביבו יניחו את כל כתריהם וישגרוהו בכבוד גדול למלך המשיח כפי הכתוב "יובילו שי למורא".

כיון שיגיעו מלכי העולם לפני ארמונו של מלך המשיח, ישלחו להודיע שכל מלכי מזרח ומערב באים לשחר את פני המשיח ולהשתחוות לפניו ואף מתנה הביאו כדי לתת לו.

יצחקו כל הצדיקים בקול גדול: "וכי איזו מתנה יכולים מלכי האומות להביא כדי להפיס דעתו של מלך המשיח?"
אף מלך המשיח ישאל: ומה היא המתנה?

ישיבו המלכים פה אחד - יהודי!...

או אז יקום מלך המשיח ויאמר:

- "יהודי? הרי זו המתנה הגדולה והחשובה ביותר עבורי, שכן גם היהודי הגרוע ביותר מיוחס ויקר מכל!...

* * *

סיים הצדיק רבי זאב מזבארז את סיפורו ואמר:

- ומתנה חשובה כזו רוצים אתם שאקלל?! - - -  שם:
כותרת:
תגובה:
כתוב את המספר לאימות:
1
מדהים!
רפאל
| 2012-02-29 23:14:11
זהו סיפור מיוחד שמעטים כמותו.
מסר עצום של יוקר היהודי משתקף בו.
אכן, ראוי להפיצו ברבים למען יופק לקחו האדיראתר הבית של חב"ד בישראל | נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק | טלפון: 072-2492667 | דואר אלקטרוני: admin@chabad.co.il

חבד ירושלים
חבד תל אביב
חבד חיפה
חב"ד ראשון לציון
חב"ד פתח תקוה
חב"ד אשדוד
חבד נתניה
חבד באר שבע
חבד חולון
חב"ד בני ברק
תפילין
צדקה
שיעורי תורה
ספרי יהדות
מזוזות
זמני הדלקת נרות שבת
כשרות
טהרת המשפחה
חינוך יהודי
אהבת ישראל
חבד בעולם
חבד ניו יורק
חבד צרפת
חב"ד הודו
חבד תאילנד
חבד סין
חבד לונדון
חב"ד טורקיה
חבד יוון
חבד ברצלונה
הרבי מלובביץ'
וידאו מהרבי מליובאוויטש
אגרות קודש
תמונות של הרבי
הרבי מלך המשיח
מופתים הרבי מחב"ד
מפגשים עם הרבי מחבד
נבואות הרבי
הרבי והבבא סאלי
הנביא מקראון הייטס
ימות המשיח
בית המקדש
גאולה ומשיח
פסק דין: הרבי מלך המשיח
אליהו הנביא
תחיית המתים
סיפורי משיח וגאולה
הגאולה בעולם שלנו
משיח באקדמיה
זמן הגאולה
RSS
Facebook
Twitter